Etiquetas

, ,


Benvolguts amics i amigues,
Adjuntem el text íntegre de la Resolució Constituent aprovada en Rivas, en la reunió de la Comissió Gestora del dia 5 de juliol.
De la mateixa manera, adjuntem les diferents aportacions realitzades per part de companyes i companys.

Resolució per a l’Assemblea Constituent del Front Cívic- Som Majoria.


Fa un any la majoria de l@s aquí presents vam respondre afirmativament a la convocatòria de constituir-nos en el germen d’un moviment ciutadà capaç de conjuminar, aglutinar i conjunyir els esforços de la majoria social. Pensàvem que solament aquesta majoria era capaç d’afrontar i superar el profund estat de prostració econòmica, social, política i ètica en el qual el país està sumit.

Érem conscients de la magnitud de l’empresa i dels esforços de paciència, comprensió i voluntat permanent d’apropar, sumar i construir ponts necessaris per a això. Però ens animaven l’evident situació d’excepció en la qual vivim i també el convenciment que en virtut d’aquesta excepcionalitat no cabia ni cap el recurs al funcionament institucionalitzat i normalitzat dels mecanismes polítics contemplats en la Constitució. No estem davant alguna cosa que pugui ser abordat únicament des de la convocatòria electoral o des d’acords partidaris i sindicals. Solament la ciutadania, el poble sobirà que reprengui per sí el poder i l’exercici d’aquesta sobirania que les lleis li atribueixen, té la capacitat i la força per fonamentar un nou ordre basat en la Justícia, la Democràcia, l’Economia supeditada als *DDHH i l’Ètica cívica com a Cultura integral i alternativa. Un ordre voluntàriament volgut per aquest *contrapoder ciutadà que volem anar construint conjuntament amb altres col·lectius, cada dia, cada hora.

L’anomenat Estat de Dret, tal com la realitat ens mostra cada dia, no passa de ser un lloc comú, una referència lingüística per a l’ús de discursos polítics o forenses. Les lleis es conculquen, els principis constitucionals s’ignoren o es reformen al gust del mercat i dels poders al com serveixen, els Drets Humans es consideren com *veleidades *quiméricas que la “ciència econòmica” no tolera i el futur és simplement una referència temporal sense garantia alguna per a joves, desnonats, aturats i marginats. L’Ètica, marc indispensable per desenvolupar l’activitat social i informar els seus valors, és una altra referència que els anomenats a donar testimoniatge de la mateixa posterguen, incompleixen i obliden en nom de l’eficàcia i la rendibilitat financera. I el projecte europeu que en un moment va ser presentat com una espècie del Daurat, ha esdevingut en una construcció oligàrquica i contrària als interessos i necessitats de la majoria. D’aquell europeïsme edulcorat, sense nervi, sense fonaments democràtics i sense continguts constitutius d’un marc de relacions econòmiques i socials al servei de la ciutadania, s’ha passat a una Unió Europea purament virtual en la qual els interessos financers dicten les seves normes.

Avui, com fa un any, el problema segueix estrebant en la dificultat que sorgeix quan abordem, en el concret, la ingent tasca d’aportar el nostre esforç perquè el *contrapoder cívic es vagi *corporeizando i organitzant. I aquesta dificultat obeeix a dues sèries de causes i raons: Unes que sorgeixen de la precarietat, per no dir absència total, de mitjans i infraestructures amb les quals comencem a funcionar i seguim funcionant. I l’altra obeeix a un cert regust a obsessionar-se amb les qüestions organitzatives, estatutàries i estàtiques oblidant amb notable freqüència que el nostre Front Cívic és, per sobre de tot, una estructura en moviment concebuda per millor organitzar i potenciar els esforços i accions ciutadanes que vagin conscienciant a els qui volem incorporar per a l’acció cívica. Som, bàsica, fonamental i essencialment una proposta programàtica que s’organitza per a l’acció, la difusió i la incorporació de nous suports personals i col·lectius a aquesta proposta. I aquesta característica que ens diferencia de qualsevol partit polític, sindicat o institució pública és la base de la nostra existència. Per això l’acció, el contacte amb els altres i la reflexió conjunta amb ells és el signe d’identitat del Front Cívic- Som Majoria. L’organització, necessària sens dubte, no és una qüestió prèvia, elaborada i pensada fora de l’acció i la mobilització, és simplement l’adequació permanent dels nostres efectius, reals i potencials, a les necessitats de construir amb uns altres el *contrapoder ciutadà capaç de canviar les coses.

Quan aportem el nostre esforç, el nostre temps i per què no dir-ho? els nostres esforços pecuniaris també, érem conscients que abordàvem un projecte difícil, laboriós i necessitat de paciència, comprensió i sense apriorismes propis de la cultura de la sospita. A ningú se li pregunta d’on ve sinó on vol anar. Aquesta norma és bàsica, no només per conjunyir-nos entre nosaltres i també amb uns altres en la participació de projectes i propostes concretes sinó també per anar assenyalant que altres formes de conviure són possibles.

El repte que ens hem proposat és molt ambiciós: fer de la majoria objectiva, *abigarrada, *multiforme, plural i atomitzada, una majoria conscient de si mateixa i de la seva força organitzada. I això solament pot ser abordat des de la solució a problemes concrets, immediats, urgents, inexcusables. Per això el nostre programa i les nostres propostes elaborades amb la major participació possible, constitueixen un senyal d’identitat del Front Cívic a la qual no es pot renunciar sense adulterar el sentit que li va donar origen. Volem que les coses canviïn amb tod@s nosotr@s, para tod@s nosotr@s i a través de tod@s nosotr@s; és a dir amb tota la majoria.

No aspirem a ser únics ni tampoc imprescindibles, seria anar contra la realitat i el sentit comú. El que ha de caracteritzar-nos, a més de l’expressat anteriorment, és la nostra voluntat de treballar amb tots aquells col·lectius, organitzacions, moviments i propostes que busquen canviar aquest estat de coses. La nostra voluntat de constituir-nos en una permanent predisposició a unir, sumar, potenciar i créixer ha de ser consubstancial amb la nostra activitat personal i col·lectiva. La nostra voluntat de constituir-nos en una teixidora permanent d’unitat no pot ser oblidada mai. Som un moviment amb vocació constant de consolidar la majoria. El programa, la forma col·lectiva d’elaborar-ho, difondre-ho, debatre-ho i aconseguir que s’apliqui és el nostre nord i guia. El programa, les propostes, són els elements amb els quals establim les nostres relacions amb els altres organitzats i amb tota la ciutadania constitutiva de la majoria. L’assumpció d’aquests principis en la pràctica fa possible que les qüestions organitzatives es facin fàcils, lleugeres, *abordables sense cap predisposició al *burocratismo i a la pèrdua estèril de temps. Quan ja som un moviment constituït, recolzat per la nostra voluntat i conforme a la legalitat vigent, hem de donar per clausurada una època d’alts i baixos, difícil, d’interiorització accentuada en determinats moments i en determinats territoris.

Dos vessants de treball s’obren davant nosaltres; una, la defensiva per combatre tants excessos i abusos com ens tracten i tractaran d’imposar- atenció a les pensions- amb arguments *pseudo-científics; i l’altra, la *propositiva, la programàtica que abordi els problemes més punyents de la ciutadania. L’atur, la renda bàsica o equivalent, el salari mínim, la pensió mínima, els desnonaments, el futur de la joventut, etc. Especial atenció i dedicació mereixen dos assumptes vitals per al futur de la nostra societat: el Deute, la seva auditoria i l’impagament de la il·legítima juntament amb una moratòria que faciliti el pagament de la considerada conforme a dret. L’altre és la qüestió de l’euro i la seva incidència en la nostra situació econòmica i social. El debat sobre la sortida d’Espanya de la moneda única no és solament una qüestió espanyola sinó que afecta també a molts països. En el Front Cívic hem d’afrontar amb decisió i voluntat didàctica aquesta qüestió, és clau i deu formar part de la nostra preocupació i dedicació permanents.

Tinguem sempre present la situació de la joventut i la seva necessitat de trobar un referent col·lectiu que li expliqui, li aclareixi, li informi, li proposi, li animi a participar i li elevi el seu nivell de consciència per conquistar i crear un futur que en aquests moments no té.

Si en cada acció, aliança, mobilització i elaboració de programa tenim present i permanentment l’objectiu que perseguim, la nostra lluita i la nostra voluntat d’ajudar al fet que sorgeixi aquest *contrapoder ciutadà que es constitueix en la nova legalitat, les coses es veuran més clares i més *entendibles per a la majoria social.

El Front Cívic Som Majoria que avui ha nascut té la voluntat de ser la Casa Ciutadana de tod@s aquell@s que no es resignen al fet que les seves hij@s manquin d’horitzó o que continuï aquesta situació insostenible. Igualment vam mostrar la nostra predisposició a afavorir la unitat d’acció i la coordinació de tots els moviments i col·lectius que en els seus fronts específics de lluita aniran necessitant el creixent suport ciutadà. La coincidència programàtica i identitat en els objectius de la lluita i la mobilització són les bases de la unitat i fortalesa de la majoria. A partir de llavors el recurs a la rebel·lió que contempla el tercer considerant de la solemne Declaració de Drets Humans de 1948 i els seus passos previs, entre ells la desobediència civil, pacífica i organitzada, poden contemplar-se com una necessitat i una opció sancionades per l’imperatiu de la majoria constituïda com a tal.

Des de Rivas *Vacia Madrid una salutació i un alè d’esperança a aquesta majoria ciutadana.

Julio Anguita

Nota: Adjuntamos las aportaciones realizadas por compañer@s del FCSM y el documento original.

Resolución para la Asamblea Constituyente del frente Cívico- Somos Mayoría

Aportaciones a la Resolución de la Asamblea Constituyente

Resolución para la Asamblea Constituyente del frente Cívico- Somos Mayoría-aportación Diosdado-1

Notas a la Resolución para la Asamblea Constituyente del frente Cívico – Somos Mayoría

Anuncios