Etiquetas

, ,


Per un Procés Constituent Republicà
d’Apoderament Popular

 Barcelona,  14 d’abril del 2013

Cada dia un major nombre de persones està prenent consciència que ha acabat un cicle polític, i que cal implicar-se a fons per determinar el contingut del nou cicle que emergeix. La factura cada vegada més dura amb la qual volen fer-nos pagar la seva crisi, empeny a més sectors socials a la lluita per la seva supervivència. Al costat d’això la corrupció política i social afecta totes les institucions de l’estat, des de la Casa Reial als partits majoritaris, contribuint a aclarir les causes de la situació en què ens trobem. Una corrupció que té l’origen en els sectors econòmics que s’han beneficiat de la bombolla i de la crisi, entre els quals destaca el sector financer.

Contra ells hem de dirigir els nostres majors esforços de clarificació. Cal anar més enllà de la denúncia dels disbarats de la Casa Reial, per denunciar el col · lapse de la pròpia Constitució de 1.978, destrossada per la contrareforma imposada per la Comissió Europea per donar garanties al sector financer, és a dir, als grans inversors i especuladors que constitueixen la columna vertebral del sistema capitalista. Durant 30 anys s’han anat vulnerant dia a dia els seus continguts socials, fins a esdevenir un paper mullat que no garanteix cap dret efectiu per als de baix. Tampoc resol cap problema de convivència entre els pobles d’Espanya, sinó que els aguditza. És temps que el poble prengui la paraula i es converteixi en el subjecte protagonista que articuli una nova convivència: sense amenaces de sabres, sense imposicions de la “Troika“, sense fanatismes en retòriques de pàtries i banderes: col·locant les persones i els seus drets en primer lloc. Cal superar en aquests temps de foscor i demagògia la retòrica, els símbols, les falses promeses, els discursos buits que insisteixen en portar-nos al sacrifici a canvi d’un fals matí. Volem la llibertat i el poder per la gent, avui.

En aquests darrers anys s’han anat proclamant solucions màgiques a aquest malestar. Propostes simplistes contra els emigrants, contra Madrid o contra Catalunya, contra els xinesos o els àrabs, que tracten de nou de escamotejar la sobirania popular, dirigint les ires del poble contra falsos enemics. I alhora fomentant l’emergència de profetes i salvadors patris sota unes o altres banderes. El govern de Madrid nega la sobirania dels catalans quan nega el dret d’autodeterminarnos lliurement. El govern de Catalunya també ho fa quan ha obstruït tant com ha pogut la ILP per una Renda Garantida o imposant, després és el discurs de la independència formal respecte d’Espanya, una renúncia de la sobirania i de la democràcia davant els poders dominants de la Unió Europea, causa major del nostre saqueig. Tots dos governs i els poders que els sustenten, comparteixen la por a l’empoderament popular dels de baix, tots volen que deixem en mans de cabdills i profetes la gestió de les seves solucions màgiques, que no són sinó mentides que encobreixen la crua realitat: el nostre saqueig pels banquers.

La solució requereix un major esforç d’anàlisi, reflexió, compromís social i rebel·lió davant el “desordre” autoritari existent. No és fàcil construir un altre discurs, més enllà del que imposen nit i dia tertulians d’una o altra tribu. Però no hi ha una altra manera de construir de veritat valors i propostes polítiques capaces d’anar configurant un profund moviment que, des de baix, posi les bases constituents d’un procés que permeti recuperar la democràcia real, la justícia, la igualtat i la solidaritat.

Això suposa un esforç col·lectiu per buscar i elaborar un pacte concret de mínims que per sobre dels discursos buits, apunti al cor del sistema imperant. És en l’acció concreta en defensa dels drets més immediats avui amenaçats, on poden confluir totes les voluntats polítiques i socials en un nou procés constituent. El nou model republicà no pot ser una mera continuïtat de les dues anteriors repúbliques. La República que necessitem no és una formulació màgica. No n’hi ha prou amb un nou símbol per conjurar tot el dolor que ens estan causant. No n’hi ha prou amb el canvi de banderes.

Necessitem despertar activament a tota la ciutadania. No ens bastaran nous representants, sinó creem nous ciutadans. Cal fer emergir una nova societat, que reivindiqui i construeixi una democràcia radical. Que desplegament una voluntat de participació activa de la ciutadania en la gestió pública. Que sigui capaç de conjugar la voluntat d’autogovern de Catalunya afirmant nostre dret a ser i a decidir-ho tot, amb la necessària solidaritat amb els altres pobles germans, imprescindible per fer front als poderosos de Bankia, La Caixa, Deutsche Bank, BCE o FMI.

Davant l’esfondrament inevitable del vell, hem de desplegar un nou procés constituent, que desemboqui en la creació d’un Estat Federal, basat en un nou bloc històric, on conflueixin, no només les organitzacions d’esquerres, sindicats, moviments socials, etc. , sinó totes i tots els ciutadans sense afiliació que aspiren a recuperar una societat democràtica i justa. Molt particularment aquells sectors socials que estan patint més directament la crisi i que per pròpia experiència, van prenent consciència de la necessitat d’un canvi. Un canvi que no pot ser només institucional, sinó que ha d’implicar una altra manera de fer política, per assegurar una sortida socialment justa a l’actual situació.

Des de la nostra cultura profundament republicana, la Xarxa Socialista Unificada de Catalunya i Socialisme 21 fem una crida a treballar de forma activa, no només en funció de les dates històriques com el 14 d’abril o el 11 de setembre, sinó de manera quotidiana i prolongada per anar configurant aquest nou futur social de empoderament popular republicà.

Convidem a participar i desenvolupar Comissions i Assemblees Constituents, a conformar nous i amplis espais republicans, però també a donar suport i desenvolupar els nous moviments socials emergents, que estan soscavant activament el vell sistema en cada lluita concreta.

En aquest procés tenim la ferma voluntat d’establir vincles unitaris, promovent iniciatives republicanes en les institucions públiques, en les organitzacions socials, en l’àmbit cultural i en els moviments socials. Aquest és l’espai natural d’un veritable i profund moviment republicà.

La República que necessitem no vindrà per la mera caiguda del Rei i la monarquia, ni per la voluntat d’alguns polítics a la recerca d’una nova imatge que els perpetuï en la seva forma de vida fraudulenta. Només serà resultat de l’esforç des de baix, del conjunt de la societat, com a alternativa al procés de descomposició del sistema actual. Per això aquest 14 abril convoquem als veritables republicans a arremangar la camisa, implicant-se en els moviments socials, a empènyer en la convergència d’espais transversals de resistència com el Front Cívic, a promoure l’apoderament ciutadà i a defensar el poble del saqueig dels de dalt, portin o no corona.

Anuncios